Wie zijn wij

Stichting Speelhof Hoogerzael is opgericht door een groep enthousiaste buurtbewoners in samenwerking met de gemeente Middelburg.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

Simone Kroes, Europalaan 2, 4334 EB Middelburg (voorzitter)

Bert Metselaar, Seisweg 138a 4334 AM Middelburg, tel. 0118-614646 (secretaris),

Vacant (penningmeester),

Jan-Frans Jobse, Els van de Kerkhof, Marien Boonman en Gertjan van Ginderen (allen algemeen bestuurslid)

Het terrein is gelegen aan het SEISPARK 2A te Middelburg en wordt beheerd en onderhouden door een vaste medewerker (vacant) en vrijwilligers (zie onder “vrijwilliger worden”).

Ook worden er educatieve activiteiten ontwikkeld en aangeboden door onze educatief medewerkster Marianne Golsteijn en vrijwilligers. Zie ook “educatieve activiteiten”.

Verdere gegevens van de Stichting Speelhof Hoogerzael zijn :

Secretariaat : Seisweg 138a, 4334 AM Middelburg

Rabobank rek.nr. : NL90RABO 0120289202

Kamer van Koophandel nummer 20150909