Wie Zijn Wij

Stichting Speelhof Hoogerzael is opgericht door een groep enthousiaste buurtbewoners in samenwerking met de gemeente Middelburg.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

Simone Kroes, Europalaan 2, 4334 EB Middelburg (Voorzitter)

Hubert Leeman, Seisweg 32 4334 AJ Middelburg, tel. 06-46497650 (secretaris),

Monique Bek, Seispark 17, 4334 AZ MIddelburg (penningmeester),

Marien Boonman, Gertjan van Ginderen, Jan Frans Jobse, Els van den Kerkhof en Bert Metselaar (algemene bestuursleden)

Het terrein is gelegen aan het SEISPARK 2A te Middelburg en wordt beheerd en onderhouden door een vaste medewerker (Steven Fondse) en vrijwilligers (zie onder “vrijwilliger worden”).

Ook worden er educatieve activiteiten ontwikkeld en aangeboden door onze educatief medewerkster Marianne Golsteijn en vrijwilligers. Zie ook “educatieve activiteiten”.

Verdere gegevens van de Stichting Speelhof Hoogerzael zijn :

Secretariaat : Seisweg 32, 4334 AJ Middelburg

Rabobank rek.nr. : NL90RABO 0120289202

Kamer van Koophandel nummer 20150909