Openen in groot venster

Bezoek en parkeren bij Speelhof Hoogerzael

Steeds meer bezoekers weten het Speelhof te vinden. Heel fijn want daar is het uiteraard ook voor bedoeld. Graag bieden we u als bezoeker een prettig en verrassend verblijf op het Speelhof. Maar ook voor de omwonenden van het Speelhof willen we het graag zo prettig mogelijk houden. Want naarmate het Speelhof meer wordt bezocht is het risico dat er overlast voor omwonenden ontstaat groter. Overlast kan ontstaan door komende en gaande auto's die in de directe omgeving een parkeerplaats zoeken. Daarom willen we u als bezoeker vragen zo veel mogelijk op de fiets te komen. Mocht u toch met de auto komen om deze dan te parkeren op de daarvoor beschikbare parkeerplaatsen en niet voor uitritten. Tevens willen we u vragen bij het weggaan uw auto te keren aan het einde van het Seispark via de daar aanwezige "mini-rotonde" in plaats van het draaien van uw auto via de oprit van een van de woning op het Seispark. Het Seispark is verder een 30km. zone dus hou u aan deze snelheid en hou rekening met kinderen die de weg oversteken om het Speelhof te gaan bezoeken of hebben bezocht.

Op deze manier houden we het voor bezoekers en bewoners prettig en leefbaar.

Bedankt voor uw medewerking.